ADR veiligheidsadviseur

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vormt een risico voor de omgeving. Het Europese ADR-reglement beoogt dit risico te beperken en te beheersen en legt daartoe een aantal maatregelen vast. Eén van de maatregelen betreft de verplichte aanstelling van een veiligheidsadviseur binnen bepaalde ondernemingen.

De veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het transport en het laden en lossen van gevaarlijke goederen onder veilige omstandigheden plaatsvinden.

M-tech stelt gediplomeerde ADR-veiligheidsadviseurs ter beschikking (klasse 1 tot en met 9)  die u kunnen adviseren inzake de ADR-reglementering.