Afbakening noodplanningszones

In  het  kader  van  externe  noodplanning  is  het  van  belang  om  de  effecten  van  zware ongevallen die kunnen optreden binnen een Seveso-inrichting adequaat in te schatten. Op basis van de berekende effecten kunnen de risico- en interventiezones die bij een zwaar ongeval in acht moeten worden genomen, immers worden afgebakend.