Algemeen

De milieuwetgeving is door de jaren heen alsmaar ingewikkelder geworden. Een trend die zich trouwens nog altijd verder zet. Daarnaast is de Seveso-wetgeving vanuit veiligheidsoogpunt van groot belang voor bedrijven waar gevaarlijke producten aanwezig (kunnen) zijn. Uiteraard is de zorg voor ons leefmilieu en veiligheid een belangrijke zaak. Voor ondernemers wordt het echter steeds moeilijker om door de bomen van de wetgeving nog het bos te zien. M-tech helpt u daarom uw weg te vinden in wat soms een doolhof lijkt.

M-tech is een adviesbureau, gespecialiseerd in de milieu- en Seveso-wetgeving. We kiezen bewust voor een integrale aanpak van de problematiek. Dat wil zeggen dat we ernaar streven om in overleg met u en alle betrokken overheidsdiensten een oplossing te bekomen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Hebt u een milieuvergunning nodig voor uw bedrijf, maar weet u niet hoe eraan te komen? Zoekt u iemand die kan helpen bij het opstellen van een milieueffectrapport (MER), een veiligheidsrapport (VR) of een natuurstudie? Of heeft u specifiek advies nodig op het vlak van milieu, veiligheid of natuur? Dan bent u bij M-tech aan het juiste adres.