Diensten

Een integrale benadering van al uw milieuvraagstukken, daar staat M-tech voor! Ons gamma van diensten bestrijkt dan ook alle relevante domeinen. Van milieu- en veiligheidsadvies in de breedste zin tot de volledige coördinatie van milieuvergunningsaanvragen, milieueffectrapporten (MER’s), veiligheidsrapporten (VR’s), natuurstudies en planologische aangelegenheden. Elk aspect van uw activiteit wordt door onze deskundigen zorgvuldig onderzocht, juridisch getoetst en professioneel uitgewerkt.