Energiestudies

In het kader van haar klimaat- en energiebeleid, legt de Vlaamse overheid een aantal verplichtingen op aan energie-intensieve bedrijven. Dergelijke bedrijven moeten rationeel omgaan met energie en moeten daarover rapporteren aan de overheid. Zo dienen bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van tenminste 0,1 petajoule een energiestudie of energieplan toe te voegen aan een milieuvergunningsaanvraag.

Een ander luik van het Vlaams klimaatbeleid betreft de beheersing van de CO2-emissie die bij de opwekking van energie ontstaat. Bedrijven met een relevante emissie van broeikasgassen, zogenaamde BKG-inrichtingen, moeten hun CO2-emissies bewaken volgens een door het bedrijf opgesteld (en door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen geverifieerd en goedgekeurd) monitoring protocol.
M-tech heeft deskundigen in huis die erkend zijn om energiestudies op te stellen en die u kunnen begeleiden bij het opstellen van een CO2-monitoring protocol of CO2-emissiejaarrapport.

Onze expertise:

  • het opstellen van een monitoring protocol voor CO2-emissies;
  • het opstellen van een CO2-emissiejaarrapport;
  • het opstellen van een energiestudie of een energieplan.

Energieaudits

M-tech heeft de deskundigen in huis om bedrijven volledig door te lichten op gebied van energieverbruik (elektriciteit, aardgas, stookolie,...).
M-tech kan in een gedetailleerde studie de nodige voorstellen en aanbevelingen formuleren teneinde het energieverbruik te verlagen en te optimaliseren.