Heffingen

De zorg voor het leefmilieu heeft zijn prijs. Hoeveel moet uw bedrijf precies betalen aan milieuheffingen? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. Een foutieve of onvolledige aangifte - neem nu voor de heffing op verontreiniging van oppervlaktewater - kan ernstige financiële gevolgen hebben voor uw organisatie.

M-tech kan in deze materie een uitgebreide expertise voorleggen. Ook het opstellen van een aangifte nemen we graag voor onze rekening.

Onze expertise:

  • begeleiding bij het opstellen van een aangifte;
  • berekenen van de heffing (afvalstoffen, afvalwater, seveso).