Klanten

De omgevingswetgeving op de voet volgen en voldoen aan de strenge eisen ervan, is een specialisatie op zich geworden. Een specialisatie die bovendien veel tijd, know how en ervaring vereist. Het is logisch dat u als ondernemer deze energie veel liever in uw bedrijf steekt. Net zoals onze klanten.

Al jaren rekenen bedrijven uit de meest diverse sectoren op de service en expertise van M-tech. Om hen bij te staan in de complexe milieu- en stedenbouwwetgeving en voor juridisch- en veiligheidsadvies. Correcte en toekomstgerichte oplossingen bieden, is onze doelstelling. M-tech werkt voor zowel kleine als grote ondernemingen die actief zijn in diverse sectoren, waaronder:

 • afvalverwerkende industrie
 • automobielindustrie
 • chemische industrie
 • hernieuwbare energie
 • voedingsindustrie
 • transport & logistiek
 • opslag van gevarengoed
 • metaalverwerkende industrie
 • brandstofnijverheid
 • garages & tankstations
 • bouwsector
 • farmaceutische industrie
 • grafische industrie
 • houtverwerking, papier- en kartonindustrie
 • raffinaderijen
 • rubberindustrie
 • vakantieparken
 • slachthuizen en vleesverwerking
 • ...