Managementsystemen

Zorgsystemen

Een geïmplementeerd zorgsysteem zorgt er voor dat uw organisatie goed en steeds beter werkt. Ook weet u zeker dat de eventuele risico’s gekend zijn en tot een minimum beperkt worden en kosten structureel beperkt worden. U kan geruster slapen. Ook uw aandeelhouders, moederbedrijf, medewerkers, klanten, overheid,… kortom al uw stakeholders weten dat u alles goed onder controle hebt!

Onze expertise:

M-tech zorgt voor de begeleiding bij het opzetten en implementeren van het zorgsysteem. M-tech levert alle informatie die nodig is om uw manier van werken op een systematische manier te laten verlopen volgens de eisen van ISO.

Het gaat hierbij zowel om:

 • een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001;
 • een kwaliteitszorgsysteem volgens ISO 9001;
 • een kwaliteitszorgsysteem volgens Vlarema, KBQ, ...;
 • een veiligheidszorgsysteem volgens OHSAS 18001;
 • een energiezorgsysteem volgens ISO 50001;
 • duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Ondernemen volgens ISO 26000.

Uiteraard worden deze verschillende systemen door de consultant van M-tech ook geïntegreerd tot één managementsysteem dat uw volledige bedrijf organiseert conform de ISO-normen.

Audits

Duurzaam management van uw bedrijf vereist ook kritisch naar uw eigen bedrijf kijken. Dit gebeurt vandaag meestal door het uitvoeren van audits. Ook uw stakeholders zien audits als een noodzakelijke toetsing om aan te tonen dat uw bedrijf een betrouwbare partner is.

Onze expertise:

M-tech kan voor uw zorgsysteem verschillende audits uitvoeren:

 • managementsysteemaudits volgens de verschillende ISO-normen, al dan niet geïntegreerd;
 • uitbesteden van sommige interne audits aan onze ervaren auditors;
 • compliance audits om aan te tonen dat uw bedrijf de wetgeving kent door opmaak van een wetgevingsregister en de wetgeving naleeft door (periodiek) audit van uw wetgevingsregistert.

Communicatie en sensibilisering

Meer en meer worden bedrijven gevraagd om te rapporteren over hun prestaties. Ook voor milieu, veiligheid, energie en duurzaamheid vragen uw stakeholders dat meer en meer. Het bewust maken van uw medewerkers om uw doelstellingen te kunnen behalen en uw resultaten op alle vlakken steeds te verbeteren is noodzakelijk.

Onze expertise:

De consultants van M-tech hebben een ruime praktijkervaring met:

 • bepalen van de juiste prestatie-indicatoren;
 • opstellen van het systeem voor meting, registratie, rapportering en melding;
 • carbon footprint en Ecological footprint: opmaak van de verschillende voetafdrukken;
 • sensibilisering van al uw eigen medewerkers door één van onze consultants;
 • opmaak van milieu- en duurzaamheidsrapporten.