Milieuaudits

Wetgevingsaudit

In een wetgevingsaudit wordt een volledige en gedetailleerde analyse gemaakt van de mate waarin een bedrijf in overeenstemming is met de actuele milieuwetgeving.
Deze audit kan worden uitgevoerd op twee gebieden:

  • op vlak van de administratieve toestand van het bedrijf:
    Is alles wat op de bedrijfslocatie aanwezig is, opgenomen in de omgevingsvergunning?
  • op vlak van de specifieke milieuvoorwaarden (algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden):
    Worden alle milieuvoorwaarden nageleefd?

Due diligence

Een potentiële koper of overnemer van een bedrijf geeft de opdracht tot deze bedrijfsanalyse. Bedoeling is om tot een juiste waardebepaling van het bedrijf in kwestie te komen. Dergelijke audits worden meestal op meerdere domeinen uitgevoerd, waarbij het milieugedeelte een belangrijk onderdeel van de analyse vormt.

Leveranciersaudit

Bij deze audit wordt een bedrijf doorgelicht op het vlak van omgevingsvergunningen in opdracht van een leverancier of een potentiële leverancier.
Ook in deze audit wordt enerzijds de administratieve vergunningstoestand onderzocht en anderzijds de overeenstemming met de milieuvoorwaarden.

Decretale milieuaudit

Voor sommige bedrijven bestaat in Vlaanderen de verplichting tot het uitvoeren van een decretale (bij wet vastgelegde) milieuaudit. Voor welke bedrijven deze verplichting geldt, werd opgenomen in Vlarem II, hoofdstuk 4.
De audit omvat een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van het bedrijf op het gebied van de bescherming van het milieu. De decretale milieuaudit moet periodiek (minstens driejaarlijks) worden uitgevoerd.