Milieumanagement

M-tech zorgt ervoor dat u op elk moment conform de milieuwetgeving kunt blijven werken. Daarnaast mag u ook op ons rekenen wanneer u een extern milieucoördinator nodig hebt. Bovendien kan uw eigen milieucoördinator beroep doen op M-tech als ondersteunend adviesbureau.

We zorgen er voor dat u continu op de hoogte wordt gehouden van de verplichtingen die de milieuwetgeving oplegt met betrekking tot uit te voeren keuringen, het aanvragen van attesten, uit te voeren metingen of onderzoeken enz. Op regelmatige basis voeren we compliance-audits uit waarbij we u op de hoogte brengen van eventuele tekorten op het vlak van vergunningen of wat betreft het naleven van milieuvoorwaarden. Bij elke audit hoort een uitgebreid rapport met ondermeer een lijst van vastgestelde tekorten, knelpunten en uit te voeren acties.

Onze expertise:

  • ondersteunend advies;
  • rapportering van verplichtingen;
  • regelmatige milieu-audits;
  • milieucoördinator.