Natuurstudies voor overheden, particulieren of verenigingen

Bent u een overheid, vereniging of particulier dan kunnen we voor u verschillende natuuronderzoeken verrichten. Het gaat zowel om inventarisaties als om het opmaken van verschillende beheersplannen die de Vlaamse natuurwetgeving vereist.

Onze natuurexpertise:

  • opmaak van een Passende Beoordeling/Natuurtoets voor uw stedenbouwkundige vergunning nabij Natura 2000/VEN-gebied;
  • second opinion voor natuurstudies;
  • beheerplannen voor bos, natuur, laanbomen en bermen;
  • inventarisatie (vogels, vleermuizen, vegetaties, …);
  • kapvergunning;
  • inrichtingsplan.