Nuttige info

Milieu

http://nnavigator.emis.vito.be/milnav-consult
Navigatie en zoekinstrument in de Vlaamse milieuwetgeving

http://www.lne.be
Departement Omgeving van de Vlaamse overheid

http://imjv.milieuinfo.be
Integraal milieujaarverslag

http://www.vmm.be
De webstek van de Vlaamse Milieumaatschappij

http://eur-lex.europa.eu
De webstek van de Europese Unie met alle Europese wetgeving

http://ec.europa.eu/environment/index_nl.htm
Webstek van de Europese Commissie betreffende milieuzaken

 

Veiligheid

http://www.lne.be/externe-veiligheid-en-veiligheidsrapportage
Webstek van het Team Externe Veiligheid van de Vlaamse Overheid

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=5290
De webstek van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, gewijd aan de preventie van zware ongevallen

http://ec.europa.eu/environment/seveso
De webstek van de Europese Unie, gewijd aan de Seveso-richtlijn

https://ec.europa.eu/jrc/
Classification & Labelling - De zoekpagina van de databank gevaarlijke stoffen

 

Energie

http://www.energiesparen.be
Webstek van het Vlaams Energieagentschap

http://www.energy.eu
Portaalwebstek Energie van de Europese Commissie

 

Ruimtelijke ordening

http://www.ruimtelijkeordening.be
Webstek van de Vlaamse Overheid betreffende ruimtelijke ordening

http://www.geopunt.be
Website met geografische informatie (gewestplan, stratengids, bodemkaart, …)

 

Algemeen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Belgisch staatsblad