Omgevingsvergunningen

Voor administratieve kennis en toepassing van de wetgeving inzake milieu, natuur en ruimtelijke ordening kunt u een beroep doen op onze specialisten. We staan garant voor de opmaak van een compleet milieuaanvraagdossier dat voldoet aan de eisen van de wetgeving. Bovendien begeleiden we de dossiers van onze klanten doorheen de volledige procedure.

We spreken het dossier uitgebreid door met de betrokken overheidsdiensten. Dit alles resulteert in een milieuvergunning die maximaal overeenstemt met de wensen en noden van de aanvrager. Bovendien worden door deze werkwijze misverstanden en onduidelijkheden en de vaak hieruit volgende beroepsprocedures maximaal voorkomen waardoor vaak veel tijd, geld en energie wordt bespaard.

Onze expertise:

  • administratieve afhandeling;
  • begeleiden van aanvraagdossiers;
  • inbreng van de noodzakelijke know how;
  • integrale dienstverlening.