Quickscan Gevaarlijke Producten

Gevaarlijke stoffen, Seveso, ADR, CLP, GHS, Vlarem I en II, Reach,…

De snel veranderende en complexe wetgeving maakt het implementeren ervan niet eenvoudig en het niet volgen ervan kan aanleiding geven tot ongevallen.  Om het risico verbonden aan het omgaan met gevaarlijke producten maximaal te beheersen in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, is het op de hoogte zijn van de specifieke wetgeving een noodzakelijke voorwaarde.

Om na te gaan waar eventuele bijsturing nodig is, kan het laten uitvoeren van een Quickscan Gevaarlijke Producten duidelijkheid brengen. Een consultant van M-tech gaat na of u voldoet aan de wettelijke regels voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen, en indien nodig en gewenst, kan een plan van aanpak worden opgesteld.