Seveso-status en -heffing

Een Seveso-bedrijf is een bedrijf dat onder de Seveso III-richtlijn valt, en dus ook onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord. Bij zulke bedrijven bestaan er mogelijk risico’s voor het optreden van zware ongevallen.

Er wordt in de wetgeving een onderscheid gemaakt tussen lage- en hogedrempel Seveso-bedrijven, naargelang de aard en hoeveelheden gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig kunnen zijn.

Hogedrempelbedrijven dienen, naast de verplichting tot het opmaken van een veiligheidsrapport (OVR en SWA-VR), jaarlijks eveneens een heffing te betalen. De heffing is afhankelijk van de potentiële gevaren die uitgaan van het bedrijf en wordt bepaald door middel van de gevarenindexmethodologie.

M-tech heeft een uitgebreide expertise in de Seveso-wetgeving en kan de nodige bijstand verlenen bij de bepaling van de Seveso-status van uw bedrijf, bij de berekening van de opgelegde Seveso-heffing en bij het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen inzake de Seveso-richtlijn (kennisgeving, preventiebeleid, noodplannen).

Onze expertise:

  • bepalen Seveso-status (hoge- of lage drempel);
  • berekenen van de Seveso-heffing;
  • opstellen van kennisgeving, preventiebeleid, noodplan.