Troeven

  • Bij M-tech beschikt u over een team van consultants, milieucoördinatoren, VR- en MER-deskundigen. Onze jarenlange ervaring en expertise staan garant voor absolute kwaliteit.
  • M-tech werkt maatgericht. Elke bedrijfssituatie vereist een specifieke en persoonlijke aanpak.
  • M-tech werkt resultaatgericht. Elk dossier wordt op een geïntegreerde manier aangepakt. Dat betekent dat we rekening houden met milieu- en veiligheidsaspecten en met de gevolgen op het gebied van ruimtelijke ordening. Bovendien beoordelen onze specialisten elke problematiek vanuit technisch én juridisch standpunt.
  • We houden telkens rekening met de meest recente en specifieke wetgeving en de eventuele richtlijnen terzake. M-tech begeleidt elk dossier doorheen de hele procedure en zoekt naar de beste oplossing in nauw overleg met klanten en met de betrokken overheidsdiensten.
  • M-tech anticipeert snel en accuraat op uw wensen en behoeften. Omdat we kunnen rekenen op een uitgebreid en gespecialiseerd team, zijn we in staat om kort op de bal te spelen.