Veiligheidsnota's

Een veiligheidsnota is een openbaar document waarin aangetoond wordt dat de verandering van een vergunde inrichting geen bijkomend aanzienlijk risico van zware ongevallen voor mens en milieu meebrengt ten opzichte van de bestaande toestand zoals die beschreven is in een voor die inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR).

Onze expertise:

  • opstellen van de veiligheidsnota;
  • contact met alle betrokken instanties.