Veiligheidsrapport OVR

Bedrijven waar bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn onderworpen aan een rapportageplicht. Ze moeten een veiligheidsrapport opstellen om aan te tonen dat de risico’s verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen gekend zijn en op voldoende wijze beheerst worden. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn, de Seveso III-richtlijn, die omgezet is in de Vlaamse wetgeving.

Het omgevingsveiligheidsrapport (OVR) is gekoppeld aan de omgevingsvergunning. Het aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning van een bedrijf waar risico's van zware ongevallen bestaan, moet een omgevingsveiligheidsrapport bevatten. In het omgevingsveiligheidsrapport worden de risico's voor de omgeving in kaart gebracht en geëvalueerd.