Veiligheidsstudies

Voor bedrijven die niet vallen onder de OVR-verplicht, kan het toch aangewezen zijn een veiligheidsstudie op te maken. Een veiligheidsstudie kan enerzijds een belangrijke onderbouwing zijn van de omgevingsvergunningsaanvraag, anderzijds kan ze door de vergunningsverlenende overheid opgelegd worden.

M-tech heeft meerdere deskundigen in huis die dergelijke studies kunnen opstellen.

Onze expertise:

  • veiligheidsstudies voor niet-Seveso of lage drempel inrichtingen;
  • veiligheidsstudies voor windturbineparken.