Visie en aanpak

M-tech analyseert, adviseert, begeleidt, coördineert en voert uit om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. Wij zorgen er voor dat alle administratieve verplichtingen tijdig en correct worden uitgevoerd en ondersteunen u bij het interpreteren en naleven van de specifiek voor u van toepassing zijnde milieu- en veiligheidsvoorwaarden.

Bij M-tech kan u rekenen op een team van een 45-tal ervaren specialisten. Zij vinden blindelings hun weg doorheen de bepalingen, richtlijnen en reglementeringen uit de milieu- en Seveso-wetgeving. Daardoor zijn ze ideaal geplaatst om u in deze materie te ondersteunen.

Of het gaat om grote of kleine bedrijven, de medewerkers van M-tech zetten zich steeds maximaal in en zorgen voor een optimale en resultaatgerichte aanpak.