Wetgeving

VLAREM (vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) is de milieubijbel voor elke bedrijfsleider. Valt uw bedrijf onder de vergunningplicht, welke procedure moet u volgen, aan welke voorwaarden moet uw bedrijf voldoen, wie houdt toezicht hierop, enz.?

Onze experts volgen de snel evoluerende wetgeving op de voet. We brengen u onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving die specifiek voor uw bedrijf belangrijk zijn. Een grondige kennis van de wetgeving en een duidelijk inzicht in de interpretatie ervan zorgt er voor dat veel administratieve en milieutechnische problemen worden voorkomen.

Onze expertise:

  • vergunningsaanvragen en beroepen;
  • vergunningsprocedures;
  • interpretatie van wetteksten en wijzigingen in de wetgeving;
  • specialisatie in Vlarem-rubriek ‘Opslag gevaarlijke stoffen’.